stinta

Investering för framtiden

Vi har investerat i en ny modern packmaskin och en skivmaskin. För det har vi blivit beviljad företagsstöd.
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg